דרום קוריאה – סין

6/10 – 13/10 – דרום קוריאה
14/10 – 21/10 – סין