בחינות בגרות במתמטיקה לפני קום המדינה


עוד מעט המוני תלמידים יגשו לבחינת הבגרות במתמטיקה. דבר ראשון שיהיה להם בהצלחה. דבר שני ככה נראתה בחינת הבגרות במתמטיקה בשנת 1933.